menu

Porodična medicina

Porodična medicina spada u red kliničkih specijalizacija koja predstavlja mjesto prvog kontakta pacijenata sa sistemom zdravstvene zaštite.

Zdravstveni center S medico

Među prvima u Republici Srpskoj smo ušli u ugovorni odnos sa Fondom zdravstvenog osiguranja i 2009. godine osnivamo prvi tim porodične medicine.

Danas u našoj ustanovi registrovano je preko 8.500 osiguranika raspoređeno u 4 tima.

Naše doktore specijaliste porodične medicine prati 12 edukovanih medicinskih sestara. Timovi su raspoređeni u dvije smjene i tako efikasno obavljaju veliki broj pregleda.

Naš tim porodične medicine
Porodična medicina zauzima važno mjesto kao prva linija odbrane u pravovremenom liječenju svih bolesti. Među prvim smo u privatnom zdravstvenom sektoru uveli usluge porodične medicine, gdje se svi osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske mogu besplatno liječiti.

U Specijalističkom centru S+Medico možete odabrati svog porodičnog doktora.
spec. porodične medicine
Dr Danijela Blagojević
Moji kupci uvijek komentarišu kameni tepih koji smo ugradili. Kažu da je prelijep i da je ugodno kada hodaju po njemu, čak i bez obuće.
spec. porodične medicine
Dr Borislav Radovanović
Moji kupci uvijek komentarišu kameni tepih koji smo ugradili. Kažu da je prelijep i da je ugodno kada hodaju po njemu, čak i bez obuće.
doktor medicine
Dr Mirjana Đerić
Moji kupci uvijek komentarišu kameni tepih koji smo ugradili. Kažu da je prelijep i da je ugodno kada hodaju po njemu, čak i bez obuće.
doktor medicine
Dr Ivan Kojić
Moji kupci uvijek komentarišu kameni tepih koji smo ugradili. Kažu da je prelijep i da je ugodno kada hodaju po njemu, čak i bez obuće.
doktor medicine
Dr Vedrana Golić
Moji kupci uvijek komentarišu kameni tepih koji smo ugradili. Kažu da je prelijep i da je ugodno kada hodaju po njemu, čak i bez obuće.
doktor medicine
Dr Sara Janković
Moji kupci uvijek komentarišu kameni tepih koji smo ugradili. Kažu da je prelijep i da je ugodno kada hodaju po njemu, čak i bez obuće.
medicinski tehničar
Jovanka Knežević
Moji kupci uvijek komentarišu kameni tepih koji smo ugradili. Kažu da je prelijep i da je ugodno kada hodaju po njemu, čak i bez obuće.
medicinski tehničar
Joka Simić
Moji kupci uvijek komentarišu kameni tepih koji smo ugradili. Kažu da je prelijep i da je ugodno kada hodaju po njemu, čak i bez obuće.
medicinski tehničar
Stojna Kalajdžić
Moji kupci uvijek komentarišu kameni tepih koji smo ugradili. Kažu da je prelijep i da je ugodno kada hodaju po njemu, čak i bez obuće.
medicinski tehničar
Branka Vuković
Moji kupci uvijek komentarišu kameni tepih koji smo ugradili. Kažu da je prelijep i da je ugodno kada hodaju po njemu, čak i bez obuće.
medicinski tehničar
Dragica Škorić
Moji kupci uvijek komentarišu kameni tepih koji smo ugradili. Kažu da je prelijep i da je ugodno kada hodaju po njemu, čak i bez obuće.
medicinski tehničar
Stojanka Čobić
Moji kupci uvijek komentarišu kameni tepih koji smo ugradili. Kažu da je prelijep i da je ugodno kada hodaju po njemu, čak i bez obuće.
medicinski tehničar
Miljana Savić
Moji kupci uvijek komentarišu kameni tepih koji smo ugradili. Kažu da je prelijep i da je ugodno kada hodaju po njemu, čak i bez obuće.
S+Medico © 2023 | Sva prava zadrzana.
Powered by limun.co