Ponedeljak - Subota 07:00 - 21:00Nedelja - 09:00 - 11:00+387 55 221 111info@smedico.comSrpske vojske br. 16Bijeljina


Novosti

S+MEDICO

SMedico-dietolog-nutriciolog2-1200x800.jpg
15/Dec/2018

Pravilna ishrana podrazumijeva dobro izbalansiranu ishranu čiji je cilj da se unaprijedi zdravlje i prevenira bolest pojedinca i određene populacije.

Pravilna ishrana treba da zadovolji čovjekove dnevne potrebe u energiji, hranljivim materijama,zaštitnim materijama i tečnošću.

Planiranje ishrane je zdravstveno – nutritivni postupak kojim se želi postići dobro zdravlje i poboljšanje kvaliteta života, da se prilagodi uzrastu, polu, fiziološkom i zdravstvenom stanju, svakodnevnoj fizičkoj aktivnosti,okruženju.,kulturološkim obilježjima  pojedinca.

Pravilna ishrana svih populacionih grupa  ( djece, trudnica, dojilja, aktivnog stanovništva )  uslov je dobrog zdravlja i izbjegavanje faktora rizika koji dovode do pojave masovnih nezaraznih bolesti( predijabetesa, dijabetesa, povišenog krvnog pritiska, hiperholesteronemije,kardiovaskularne bolesti).

Plan ishrane mora biti zasnovan na savremenim stručnim i naučnim saznanjima i treba ga individualno prilagoditi dnevnoj fizičkoj , poslovnoj i  socijalnoj aktivnosti pojedinca.

Medicinska nutritivna prevencija (MNP) predstavlja skup nutritivnih postupaka kojima se smanjuje rizik za pojavu bolesti

Medicinska nutritivna terapija (MNT) predstavlja skup nutritivnih postupaka kojima se bolest liječi, ako je nepravilna ishrana osnovni uzrok bolesti ili se bolest ublažava ako je nepravilna ishrana doprinosni činioc bolesti .

Zašto u Republici Srpskoj treba ljekar da sprovodi MNT?

Ljekar subspecijalista za ishranu zdravih i bolesnih ljudi tokom studija medicine uči kako ljudski organizam fiziološki radi, uči kako bolest nastaje i kako se bolest liječi. Da bi ljekar subspecijalista za ishranu zdravih i bolesnih ljudi mogao da primjeni principe MNT, mora znati da razlikuje zdravlje od bolesti i mora znati da medicinsku nutritivnu terapiju individualno prilagodi.

U srpskom jeziku odomaćen izraz ’’dijeta’’ jeste pogrešno upotrebljena reč iz engleskog jezika diet što znači ishrana, a ne način liječenja bolesti usljed nepravilne ishrane.

U Specijalističkom Centru S+Medico savjete o pravilnoj ishrani zasnovane na principima  medicinske nutritivne  prevencije i medicinske nutritivne   terapije, pružaće  dr  Stojanka Škorić supspecijalista za ishranu zdravih i bolesnih ljudi (supspecijalista dijetoterapije) .


Logo250x36

Davne 2002 godine kada smo počeli sa prvim koracima u oblasti pružanja zdravstvenih usluga pa do danas imperativ i vizija naše ustanove je kvalitetna usluga našim pacijentima.

Kontakt infro

Pon-Sub: 07-21
Nedelja: 09-11

+387 55 211 111
info@smadico.com

Copyright by S+Medico 2016. All rights reserved.