Ponedeljak - Subota 07:00 - 21:00Nedelja - 09:00 - 11:00+387 55 22 11 11 info@smedico.comSrpske vojske br. 16Bijeljina


Novosti

S+MEDICO

SMedico-reuma-FB.jpg
23/Mar/2019

Jutarnja ukočenost jednog ili više zglobova praćena bolom prilikom pokreta prvi je od simptoma reumatoidnog artritisa i znak da bi trebalo da se javite ljekaru. Reumatoidni artritis je jedno od najčešćih autoimunih oboljenja i vodeći uzrok pojave hroničnog bola. Pretpostavlja se da samo u Evropi oko tri miliona ljudi boluje od ove bolesti, a procjenjuje se da je kod nas ta brojka oko 35.000.

– Ukoliko patite od jutarnje ukočenosti zglobova koja traje duže od 20 minuta, bola pri stisku ruke i simetričnog otoka zglobova, bez odlaganja se obratite ljekaru jer liječenje treba početi što prije. Reumatoidni artritis počinje podmuklo, sa sporim razvojem simptoma, što može da traje nedeljama i mesecima. Broj zahvaćenih zglobova je različit, ali obično veći od pet. Najčešće se radi o zglobovima šaka i stopala, a zahvaćenost je simetrična – objašnjava Stojanovićeva.

Od ove bolesti tri do četiri puta češće oboljevaju žene, posebno u periodu između četvrte i šeste decenije života, a može da se javi i kod djece i mlađih osoba. Smatra se da je reumatoidni artritis jedna od hroničnih bolesti koje najviše ugrožavaju kvalitet života bolesnika, a pored zglobova, često zahvata i unutrašnje organe, nervni sistem i kožu.

Roksanda Stojanović, doktor Instituta za reumatologiju, kaže da je veoma važno na vrijeme otkriti bolest i obratiti se ljekaru koji će pacijenta blagovremeno uputiti reumatologu.

Pored Instituta za reumatologiju Beograd, Profesorica ordinira i u nasem Specijalističkom Centru S Medico.

 


kriza-u-vezi1-1200x675.jpg
23/Mar/2019

Bračne i ljubavne krize.

Istorijski gledano brak se, pored biološke osnove (rađanje i podizanje djece) koju je zadržao i danas, razvio prije svega na materijalnoj osnovi, pri čemu subjektivna osjećanja budućih supružnika nisu imala nikakav uticaj na sklapanje braka. Tek sredinom 18. vijeka Žan Žak Ruso diže glas protiv vladajuće materijalne osnove za brak i suprostavlja mu ljubav kao prirodni motiv za brak.

Sto godina kasnije polako se pokreće lavina brakova iz ljubavi, što počinje da nagriza građanski moral, izaziva obilje skandala i uspostavlja novi vrijednosni poredak: danas se na brak bez ljubavi gleda poprijeko, a brak iz ljubavi je poželjan i prihvaćen. Međutim, brak iz ljubavi donosi nove probleme. Integracijom ljubavi i braka, ljubav počinje da zauzima ključno mjesto u svim oblastima života koje se oslanjaju na brak i porodicu, a pošto je ljubav nejasna i mistifikovana kategorija ispunjena mnogim zabludama i nerealnim maštanjima, brak i sve ostale oblasti života koje se oslanjaju na brak i porodicu ostaju na klimavim nogama.

Naime, ljubav je danas (gotovo jednako kao što je bila i nekad davno) mistifikovana i tajanstvena ideja i pojava, a integracijom braka i ljubavi savremeni brak postaje opterećen zabludama i iracionalnim uvjerenjima.

Nerealistična očekivanja i zahtjevi = bračna i ljubavna kriza !bračna kriza1

Ljudi ulaze u bračne i ljubavne krize jer su njihova očekivanja u vezi braka, ljubavi i zajedničkog života uglavnom nerealistična. Prosječan muškarac misli da (zato što je oženjen ili u vezi) njegova partnerka bi trebala biti dosljedno ljubazna i uslužna, a prosječna žena misli da (zato što je vjenčana ili u vezi) njezin partner bi trebao biti konstantno nježan i pun razumijevanja.

Bračne i ljubavne krize nastaju kada jedan od partnera neadekvatno reaguje na normalne frustracije i/ili abnor
malne i nerealistične zahtjeve od strane drugog partnera. Na taj način ona ili on stavlja ove frustracije i zahtjeve u prvi plan njihovog odnosa (umjesto da u prvom planu bude ljubav i iskrena privrženost jednog prema drugom uz rad na prihvatanju i prevazilaženu normalnih bračnih i ljubavnih frustracija).

Ako nakon toga i drugi partner sa svoje strane reaguje neadekvatno na osjetljive želje i/ili nerazumne zahtjeve prvog partnera, smanjuje se međusobna tolerancija na uzajamne frustracije, a pojačavaju se eksplozivne reakcije i/ili dolazi do prekida komunakcije, što vodi produbljivanu i učvršćivanju ljubavnih, seksualnih i drugih bračnih problema.

Savjetovanje partnera u bračnim i ljubavnim krizama Psihološko savjetovanje pojedinaca ili parova zasnovano na kognitivno-bihejvioralnom pristupu sastoji se iz pomaganja partneru ili partnerima

(1) da uvide da iza njihovih grešaka i neefikasnosti leže važne nerealistične i samoodmažuće pretpostavke i uvjerenja;

(2) da nauče da otkrivaju, provjeravaju i preispituju takve pretpostavke i uvjerenja;

(3) da na adekvatan način prihvate neizbježne teškoće i frustracije partnerskih odnosa;

(4) da nauče da bez optuživanja i omalovažavanja ukažu partneru na ponašanja koja mu se kod njega/nje ne sviđaju ili ga povrijeđuju;

(5) da mu pomognu da takva ponašanja promjeni ili da pronađu kompromis i

(6) da se suoče sa činjenicom da i oni sam često rade nešto što doprinosi bračnoj i ljubavnoj krizi, bez obzira nkriza2a to koliko njihovi partneri, takođe, doprinosili krizi.

Bračni i ljubavni odnosi rijetko kad mogu spontano napredovati nadprirodnom lakoćom i zato bi bilo bolje da partneri aktivno rade na održavanju iskrene podrške i privrženosti jedno prema drugom. Krize u ovim odnosima nastaju kad partneri imaju kontinuirano nerealistična očekivanja i zahtjeve u odnosu na to kakva bi ponašanja njihovih partnera trebala biti.

Bračne i ljubavne krize će se uglavnom održavati sve dok partneri ne shvate da se inertnost u partnerskom odnosu jednostavno ne isplati, te da nema drugog puta ka uspješnom braku i ljubavnom odnosu osim upornog i kontinuiranog ulaganja u ljubav.

S+Medico, zdravstvena usluga sa 5 zvijezdica !


S-Medico-Laboratorija.jpg
23/Mar/2019

Značaj S+Medico laboratorijske dijagnostike !

Viral load baner

Kada treba uraditi laboratorijski pregled?

Ukoliko pacijent nema zdravstve tegobe, preporuka je da se krvna slika (KKS), pregled urina i osnovne biohemijske analize (glukoza, holesterol, trigliceridi, urea, kreatinin, mokraćna kiselina, bilirubin, AST, ALT, ALP, gvoždje, itd.) iz preventivnih razloga rade jednom godišnje. Te analize će poslužiti lekaru da prati zdravstveno stanje pacijenta. Ukoliko pacijent ima zdravstvene tegobe, tada lekar,po potrebi, upućuje pacijenta u laboratoriju sa uputom koji sadrži analize koje se trebaju uraditi.

Šta podrazumeva pregled krvne slike?

Krvna slika podrazumeva određivanje krvnih elemenata: leukocita (belih krvnih zrnaca) i leukocitarne formule (limfocita, granulocita, monocita, eozinofila), eritrocita (crvenih krvnih zrnaca), trombocita (krvnih pločica), hemoglobina, vrednosti hematokrita i pojedinih parametara vezanih za eritrocite poput MCV, MCH i MCHC. Nalazom krvne slike može se otkriti anemija (malokrvnost), zapaljenski procesi, poremećaj krvarenja kao i čitav niz hematoloških oboljenja.

Koje su osnovne biohemijske analize i na šta one mogu ukazati?

Sedimentacija se uglavnom se koristi za otkrivanje i praćenje zapaljenskih procesa. Takođe, može biti povećana kod reumatskih oboljenja, anemija, malignih procesa, itd.

Fibrinogen se određuje radi otkrivanja zapaljenskih i reumatskih procesa, kao i u ispitivanju funkcije jetre.

Glukoza se analizira u cilju otkrivanja i praćenja dijabetesa (šećerne bolesti). Osobe u čijoj familiji postoje srodnici oboleli od šećerne bolesti, spadaju u rizičnu grupu i samim tim bi trebali češće da kontrolišu nivo šećera u krvi.

Lipidni status obuhvata: holesterol, frakcije holesterola (HDL i LDL) i trigliceride. Ove analize daju podatke o riziku razvoja ateroskleroze sa svim posledicama na kardiovaskularni sistem. Ateroskleroza je zajednički naziv za oboljenja u kojima je arterijski zid zadebljao uz gubitak elatičnosti. Na osnovu dobijenih rezultata, lekar pacijentu savetuje promenu načina života (zdrava ishrana, prestanak pušenja, umerena fizička aktivnost) ili upotreba odgovarajućih lekova.

Bilirubini (ukupni i direktni), transaminaze (AST, ALT i gama GT) i alkalna fosfataza (ALP) služe za otkrivanje oboljenja jetre i žučnih puteva.

Kreatinin, urea i mokraćna kiselina određuju se radi otkrivanja i praćenja bubrežnih oboljenja, kao i drugih stanja organizma.

Kreatin kinaza (CK-NAC i CK-MB) i laktat dehidrogenaza (LDH) određuju se kao parametri srčanih i mišićnih funkcija.

Gvožđe, TIBC, UIBC i feritin su parametri koji se koriste pri dijagnostici anemije, kao i prilikom praćenja efekta odgovarajuće terapije.

Šta podrazumeva pregled urina i čemu on služi?

Rutinski pregled urina podrazumeva njegovu fizičko-hemijsku obradu (izgled, boja, pH reakcija, specifična težina, prisustvo glukoze, proteina, acetona, bilirubina, urobilinogena i nitrita) i mikroskopski pregled sedimenta urina u kome se mogu uočiti eritrociti, leukociti, epitelne ćelije, bakterije i gljivice, sluz, soli, kristali kao i druge materije. Pregled urina služi za otkrivanje oboljenja bubrega i urinarnog trakta.


Koji je značaj laboratorijskog nalaza?

Laboratorijske analize koriste lekari u svakodnevnom radu i od značaja su za:

  • postavljanje dijagnoze
  • procenu težine bolesti
  • praćenje razvoja bolesti
  • praćenje efekta određene terapije

Prilikom postavljanja dijagnoze, dobijene vrednosti se porede sa referentnim vrednostima, dok se za praćenje toka bolesti, kao i efekta terapije, nalazi pacijenta se upoređuju sa njegovim ranijim nalazima.

Posjetite našu savremenu laboratoriju !

S+Medico, zdravstvena usluga sa 5 zvijezdica !


s-medico-prim-dr-milica-lovrić-1.jpg
23/Mar/2019

Sa velikim zadovoljstvom Vam donosimo novost,  da će sa početkom Decembra 2016 godine u našem Specijalističkom Centru,  sa radom početi vrhunski regionalni kardiolog Prim. dr Milica Lovrić.

Prim. dr Lovrić je 24.09.2016, odlikovana zlatnom medaljom “Knez Ivo od Semberije”, nagradom koja se dodjeljuje povodom dana grada Bijeljina.

Prim. dr Lovrić je nagradu dobila za veliki doprinos u razvoju zdravstva, posebno kardiologije, na području Semberije i Republike Srpske.

Specijalistički Centar S Medico kontinuirano radi na usavršavanju i uvođenju novih usluga u saradnji sa vrhunskim i regionalno priznatim stručnjacima kako bi zajedno sa njima, građanima grada Bijeljine kao i šire, ponudili najbolju i najstručniju zdravstvenu zaštitu.

S+Medico, Zdravstvena Usluga sa 5 zvijezdica !


psihoterapija-djece-s-medico-bijeljina-1.jpg
23/Mar/2019

Hiperkinetski poremećaj (ADHD)

70ih Virginia Douglas postavlja osnove onome što danas zovemo ADHD i ističe da su osnovni simptomi problemi pažnje (selektivnost, kapacitet, održavanje), impulsivnost (kognitivna, bihejvioralna) i hiperaktivnost. Preterana aktivnost koja je dezorganizovana i loše regulisana.

Rani početak (tokom prvih 5 godina života).

Neistrajnost u aktivnostima (brzo prelaze sa jedne aktivnosti na drugu bez dovršavanja istih) neoprezni i impulsivni, skloni povredama i disciplinskim problemima.

Odnosi sa odraslima su socijalno dezinhibisani. Nisu popularni medju vršnjacima, mogu biti izolovani.

Mogu se registrovati oštećenja kognitivnih funkcija, dok su specifična kašnjenja motornog razvoja i razvoja govora veoma česta.

Sekundarne komplikacije uključuju disocijalno ponašanje i loše samopoštovanje.

Oštećenje mozga se inicijalno nametnulo kao glavni uzrok ADHD simptoma, kao i različite moždane infekcije, traume i druge povrede ili komplikacija tokom trudniće. Nekoliko studija pokazuje da oštećenja mozga, posebno oštećenja nastala kao posledica hipoksije su povezani sa ADHD. Međutim, mnoga deca nemaju u svojoj istoriji povrede mozga niti oštećenja te se to ne može prihvatiti kao osnovni uzrok ADHD.

Istine i zablude o ADHD :

( zabluda ) : sva deca se mogu izlečiti od ADHD !

( istina )  : 60% dece koja imaju dijagnostikovan ADHD imaju problem i u odraslom dobu

( zabluda ) : ADHD nije medicinski uslovljen !

( istina )  : ADHD jeste medicinski uslovljen, povezan je sa hemijskim disbalansom u mozgu

( zabluda ) : Loše roditeljstvo je odgovorno za ADHD !

( istina )  : nacionalni institut za mentalno zdravlje (NIMH) propagira stanovište naučnika koji su otkrili da ADHD nema veze sa sredinskim uslovima.

( zabluda ) : Deca sa ADHD uvek imaju problem sa pažnjom !

( istina )  : Neki put su deca sa ADHD hiperfokusirani

( zabluda ) : češće se javlja kod muškaraca nego kod žena !

( istina )  : kod dece se 4 puta češće javlja kod dečaka ali u odraslom dobu se podjednako javljaju žene i muškarci

( zabluda ) : ADHD može biti tretiran isključivo lekovima !

( istina )  : najefikasnije lečenje je u kombinaciji lekova i bihejvioralnog tretmana.


Untitled.jpg
23/Mar/2019

Kako prepoznati streptokok?

Peckanje, bol kod gutanja i svrbež u grlu može uzrokovati suhi zimski zrak, sezonske alergije ili prehlada. Ipak, ponekad je krivac za grlobolju streptokok, bakterijska infekcija koja može biti opasna ako se ne liječi.

Najčešće bolesti izazvane streptokokom.

Povremena pojava bolesti i stanja koja izaziva Beta-hemolitički streptokok grupe B je povod da se ovom temom podrobnije pozabavimo.

Može se reći da je era antibiotika umnogome smanjila klinički i epidemiološki značaj ovih bolesti, a dobrim delom uticala i na formu njihovog ispoljavanja. Ipak, utvrdjena mogućnost komplikacija nakon streptokoknih infekcija, kao i okolnost da se mogu javiti u formi manjih epidemija u školama ili obdaništima, čine ove bolesti i dalje predmetom interesostreptokok-s-medico-brzi-testvanja roditelja i lekara.

Dr Zoran Brajković, specijalista pedijatar i anesteziolog

Koje streptokoke uzrokuju anginu?

Ono što danas, u užem smislu, nazivamo streptokoknom anginom izaziva nekoliko desetina sojeva β hemolitičkog streptokoka grupe A. Samo za ovu bakteriju su vezane pojave tipične angine i post-streptokoknih komplikacija i ne treba ih mešati sa drugim streptokokama koje se mogu naći u različitim uzorcima tokom bakteriološke obrade (bris i sl.), kao što su Streptococcus pneumoniae, Streptococcus faecalis, kao i Streptokoke čije su „grupe” obeležene drugim abecednim slovima.

Kako se “dobija” angina?

Streptokokna angina spada u grupu infekcija koja se prenosi kapljičnim, dakle respiratornim putem. Inkubacija je kratka,2-5 dana. Može se javljati u formi manjih epidemija, u zatvorenim kolektivima. Za razliku od virusnih respiratornih bolesti, koje su češće u jesen i zimu, streptokokne bolesti nemaju pravilnu sezonsku distribuciju. Brojne statistike pokazuju da su ove bolesti veoma retke kod dece mlađe od 5 godina, dok je učestalost najviša kod školske dece.

Koje su manifestacije angine?

Tipična streptokokna angina se odlikuje relativno stalnim kliničkim tokom: osnovni simptomi su visoka temperatura, preko 38,5- 39 stepeni, bol u grlu, otežano gutanje, otok i bol lokalnih limfnih žlezda vrata. Lokalni nalaz u grlu je tipičan, sastoji se od izrazite hiperemije mekog nepca, nepčanih lukova i tonzila, često sa lokalnim otokom i enentemom. Klasični gnojni eksudat na krajnicima se može javiti u ranoj fazi bolesti, ali može i posle 48 sati, isto važi i za beličasto obložen jezik. U težim slučajevima, dolazi do pogoršanja opšteg stanja („intoksikacija”).

Ima li komplikacija?streptokok-s-medico-brzi-test1

Moguće komplikacije bolesti mogu biti u formi sekundarnih fokalnih gnojnih infekcija (Otitis media, osteomijelitis, septični artitis), ili kasnijih komplikacija koje se zovu i „nesupurativne”, koje nastaju na imunološkoj osnovi, od kojih su najvažnije reumatska groznica i akutni poststreptokokni glomerulonefritis. Pravovremena dijagnoza i terapija praktično isključuju mogućnost nastanka navedenih komplikacija.

Kako se postavlja dijagnoza angine i šarlaha?

Osnova dijagostike streptokoknih bolesti je uklapanje kliničke slike i bakterioloških nalaza – brisa ždrela. Pomoćna, ili dodatna dijagnostička sredstva (kompletna krvna slika, na primer) imaju dodatni, ali svojom prirodom, ograničeni značaj.

Kako se leče streptokokne infekcije?

Ukoliko, dakle, lekar ima pred sobom pacijenta sa tipičnom anamnezom, lokalnim nalazom u ždrelu i uz to tipičnom ospom, dileme nema. Terapiju treba započeti odmah, bez obzira da li će se dodatna potvrda streptokokne infekcije potražiti brisom ždrela. U brisu se kod tipične slike, pojavljuje β hemolitički streptokok grupe A u „signifikantnom” procentu ili čistoj kulturi.

Osnov terapije su penicilinski antibiotici, ili antibiotici slični eritromicinu, kod pacijenta kod kojih postoje ograničenja u upotrebi penicilina. Posle započinjanja terapije, u slučaju streptokokom izazvanih bolesti, dete je oslobodjeno većeg dela simptoma, a svakako povišene temperature u roku 24-48 sati. Streptokok se u brisu ždrela ne može naći posle 24 sata terapije, mada se ova vrsta analize danas čini nepotrebnom. Pravovremena terapija isključuje mogućnost gnojnih, sekundarnih, a praktično minimizira mogućnost post-infektivnih, ne gnojnih komplikacija (reumatske groznice i glomerulonefritisa)

Ima li bolesti koje liče na anginu i šarlah, a to zapravo nisu

Lokalni nalaz u ždrelu može biti sličan kod virusnih faringitisa, uz mogućnost nastanka fibrinskih eksudata na krajnicima , veoma sličnih gnojnim „čepovima”, tipičnim za streptokokne angine. Poseban primer čini lokalni nalaz kod infektivne mononukleoze, koji može  biti skoro identičan onom kod klasične angine.

Šarlahu slična (skarlatiformna) ospa, veoma slična po izgledu i distribuciji se može javiti kod brojnih virusnih infekcija. Najčešće je izazivaju virusi iz grupe enterovirusa (koji takodje, nemaju pravilnu sezonsku distribuciju), citomegalovirus, nešto redje virusi iz brojnih familija Coxsackie i Herpes virusa. Kod ovih bolesti, postoji odstupanje od uobičajenog kliničkog toka, na primer: kraći tok bolesti, ranija pojava ospe, niža telesna temperatura, odsustvo perutanja, prisustvo drugih kliničkih pojava, tipičnih za virusne bolesti (zapaljenja usana ili sluzokože usne duplje). Osnovni dokaz protiv streptokoka predstavlja bakteriološka obrada – bris ždrela je “negativan”.

Šta je šarlah?

Šarlah („scarlet fever”) je streptokokna bolest ili manifestacija koju izazivaju 3 poznata soja ove vrste streptokoka koja stvaraju egzotoksin („eritrogeni toksin”). Bolest počinje sa slikom klasične streptokokne angine, da bi se nakon 48 sati pojavila relativno tipična ospa. Ospa se može opisati kao sitnozrnasta ospa na koži koja je izmenjena, suva i hiperemična. Ospa se tipično, prvo javlja ispod pazuha i u preponama, brzo se širi na veća polja kože na grudima, trbuhu i ledjima. Retko se javlja na nogama, na licu se ispoljava u formi homogenog crvenila obraza, sa tipičnim bledilom oko usta. Česti su i manje tipični slučajevi, sa ograničenom distribucijom po telu, pri tome ospa ne mora biti ubedljiva. Nakon nekoliko dana, ospa bledi, koža se peruta, a sve se završava tipičnim (kroz 1-2 nedelje) „ljuštenjem” finih slojeva kože na šakama, tabanima i prstima.

Osoba može više puta u životu imati streptokokne infekcije, obzirom na veliki broj vrsta β hemolitičkog streptokoka grupe A koji ih može izazvati. Smatra se da prisustvo eritrogenog toksina, sa druge strane, stvara trajni imunitet kod domaćina, pa se kožna manifestacija može, najčešće, imati samo jednom!

Streptokok grupe B i trudnoća !

Streptokok grupe B ili beta-hemolitički streptokok (GBS) je bakterija koju u svom organizmu nosi gotovo svaka treća trudnica, a iako ima slično ime, ne treba ju miješati sa streptokokom koji izaziva upale grla, priopćio je Američki kongres porodničara i ginekologa.

Ovaj se mikroorganizam kuglastog oblika veže u lance različitih dužina i nastanjuje urogenitalni trakt žene, najčešće bez simptoma. Povezuje se s pojavom povišene temperature tijekom poroda, kao i s infekcijom sluznice maternice nakon poroda. Prema nekim izvorima, GBS se može prenijeti i spolnim putem.

Većina beba koje se tijekom porodu izlože ovom mikroorganizmu ne obolijeva, no ponekad se dogode i ozbiljne komplikacije poput novorođenačke sepse. Zbog toga se velikom broju žena tijekom trudnoće, ali i samog porođaja, daju antibiotici, a sve kako bi se spriječio prijenos GBS-a na dijete.

Kongres je zbog toga objavio popis rizičnih skupina trudnica koje su kandidati za terapiju antibioticima tijekom poroda:

  • Žene koje su ranije rađale djecu inficiranu GBS-om
  • Žene kojima je tijekom trudnoće dokazan GBS, bez obzira jesu li imali zdravstvenih problema zbog njega
  • Žene koje rađaju prije 37. tjedna trudnoće, bez obzira na GBS status
  • Žene koje imaju vrućicu tijekom porođaja

 

S+MEDICO zdravstvena usluga sa 5 zvjezdica !

 


Punkcija-štitne-žlezde-smedico-bijeljina.jpg
23/Mar/2019

Za mnoge od ovih znakova, žene bi pomislile da su samo naznaka prehlade ili umora, i potom bi nastavile sa kućnim aktivnostima. Međutim, ovi znakovi mogu vrlo lako biti upozorenje na bolest, koja nije nimalo bezazlena.

Konstantno ste loše volje

Kada štitna žlijezda ne radi pravilno, to uzrokuje česte promjene raspoloženja. Remeti se lučenje serotonina, hormona sreće. Može doći i do pojave agresije.

Zatvor

Poremećen rad štitne žlijezde također utiče i na usporavanje probave, što dovodi do zatvora i težeg pražnjenja organizma.

Previše spavate

Ukoliko osjetite da ste često previše ”usporeni” to može biti zbog štitne žlijezde ! Dolazi do smanjenja ili potpunog prestanka nekih tjelesnih funkcija, što vrlo često dovodi do pospanosti.

Gubitak kose i suha koža

Lučenje premalo hormona štitne žlijezde može dovesti do sušenja kože, čak iako napolju nije zima. S obzirom na to da je koža povezana sa dlakom, ni kosa nije pošteđena.

Nagli dobitak na težini

Hipertireoza (ubrzan rad žlijezde) je često glavni uzrok gojenja, čak iako jedete istu količinu hrane kao i uvijek.

Gubitak libida

Smanjenje seksualne želje je čest simptom kod žena koje imaju oboljenje štitnjače.

Bol u mišićima

Lučenje premalo hormona štitne žlijezde uzrokuje bol u mišićima i tetivama čak iako se ne bavite nekim sportskim aktivnostima.

Lupanje srca

U slučaju pretjeranog lučenja hormona, može doći do lupanja srca.

Gubitak koncentracije i vrtoglavica

Ako vam je glava odjednom čudna na dodir i često imate vrtoglavicu, u vašem tijelu je previše hormona štitne žlijezde.

Visok krvni pritisak

Kada žlijezda nije dovoljno aktivna, dolazi do povećanja pritiska i nikakvi lijekovi za njegovo sniženje ne rješavaju problem.

Bol u grlu i vratu

S obzirom na to da se štitna žlijezda nalazi u ovom dijelu, nije ni čudo što i ovaj simptom može ukazivati da nešto nije u redu. Ukoliko primetite otok na vratu, odmah posetite ljekara!

šta je tačno štitna žlijezda ?

Štitna žlijezda (štitnjača, lat. glandula thyreoidea), endokrina žlijezda, nalazi se na prednjoj strani vrata, ispod grkljana. Leptirastog je oblika, sliči na slovo H sa stanjenim prednjim dijelom, isthmus, koji leži ispred dušnika, i dva režnja, koji leže postranično uz dušnik i grkljan. Štitasta žlijezda je teška tridesetak grama. Ako ona radi previše, proizvodi previše hormona koji mogu imati ozbiljno dejstvo na organizam. Ali, ukoliko radi presporo, to također nije dobro!

 


s-medico-ultrazvuk-kukova-1200x930.jpg
23/Mar/2019

Zašto je ultrazvuk kukova novorođenčeta važan?

s-medico-kukovi1-150x150
Ultrazvučni pregled kukova bebe se obavlja u prvim mjesecima života bebe

Kod rane displazije kukova radi se o nerazvijenoj zglobnoj čašici i promjeni položaja zglobne glavice, koja se djelimično ili potpuno nalazi izvan čašice zgloba kuka. Ultrazvuk kukova otkriva ovu promjenu na vrijeme i omogućava da se započne liječenje. Ukoliko promijenjeni položaj zglobne glavice perzistira duže vrijeme, dolazi do poremećaja funkcije kuka, a vremenom i do propadanja zglobne glavice zbog poremećene vaskularizacije.

Uz pomoć posebnih proteza moguće je napraviti korekciju zglobne glavice u čašicu zgloba, te ukoliko se to učini na vrijeme dalji razvoj zgloba kuka je najčešće posve normalan.

Kako se dijagnosticira poremećaj razvoja kuka?

Poremećaj displazije kukova se dijagnosticira kliničkim pedijatrijskim pregledom. Postoje određeni testovi koje Vaš pedijatar izvodi prilikom pregleda novorođenčeta da bi odredio položaj i pokretljivost glavice u čašici zgloba kuka. Sumnja na iščašenje kuka se postavlja ukoliko pri pregledu djeteta koje leži na leđima na potpuno ravnoj podlozi i pri potisnutoj zdjelici na podlogu, pri savijanju spojenih nožica u kuku za 90 stepeni, jedna nožica imponira kraća ili su brazde na strs-medico-beba1-150x150ažnoj strani natkoljenice nesimetrične.

Ultrazvuk kukova novorođenčeta može pouzdano otkriti ili isključiti displaziju. U prve 2-3 nedelje života zglobne su ovojnice labave, te se veliki dio nestabilnih kukova uslijed učvršćivanja zglobnih ovojnica i rasta zglobne čašice nakon tog vremena stabilizira, stoga je dijagnostički ultrazvuk potrebno učiniti nakon 3. nedelje života, a preporučuje se u starosnoj dobi od 1 do 2 mjeseca.

 

Kada moja beba treba obaviti ultrazvuk kukova?

Najbolje vrijeme za ultrazvuk kukova novorođenčeta jeste između 1. i 2. mjeseca života.

Ultrazvuk kukova predstavlja bezopasnu, jednostavnu i široko dostupnu pretragu kojom se može otkriti i odrediti stepen iščašenja kuka. Ultrazvuk kukova se preporučuje napraviti svim novorođenčadima, a posebno novorođenčadima sa prisutnim nasljednim poremećajem kuka u porodici, kod položaja novorođenčeta zatkom u maternici, postojanja deformiteta stopala ili vrata, blizanačke trudnoće, kod manjka plodove vode u trudnoći, prijevremenenog porođaja i nedonešenosti novorođenćeta.

 

Kako se liječi displazija kuka novorođenčeta ili dojenčeta?

Ukoliko ultrazvuk kukova potvrdi dijagnozu iščašenja kuka nakon 3. nedelje života potrebno je započeti ortopeds-

s-medico-kukovizadnja-150x150
Ultrazvuk kukova otkriva poremećaj razvoja kuka u fazi kada je on izlječiv upotpunosti

ko liječenje uz pomoć ortopedskih pomagala. Terapija traje različito dugo zavisno o stepenu iščašenja, a u prosjeku 6-12 nedelja. U toku liječenja vrše se ultrazvučne kontrole položaja kuka.

Ukoliko se dijagnoza poremećaja razvoja zgloba kuka postavi na vrijeme i započne se pravovremena terapija poremećaj razvoja kuka se može korigirati bez posljedica. Ukoliko se terapija započne nakon navršenih 12 mjeseci života ona često ne rezultira potpuno normalnom funkcijom i položajem zgloba. Kod djece starije od 3 godine života korekcija zgloba kuka zahtjeva operativno liječenje.

U našem Specijalističkom Centru možete obaviti ultrazvučni pregled kukova Vašeg novorođenčeta. Ultrazvuk kukova obavlja naš specijalista pedijatrije, i ultrazvučne dijagnostike.

Važnost ovoga pregleda jeste veća ukoliko se poremećaj zgloba kuka otkrije ranije, jer rana dijagnoza razvojne displazije kuka uz pravovremenu terapiju najčešće dovodi do korekcije bez kasnijih posljedica.

S Medico –  Zdravstvena Usluga sa 5 zvijezdica  !

 


Logo250x36

Davne 2002 godine kada smo počeli sa prvim koracima u oblasti pružanja zdravstvenih usluga pa do danas imperativ i vizija naše ustanove je kvalitetna usluga našim pacijentima.

Kontakt infro

Pon-Sub: 07-21
Nedelja: 09-11

+387 55 211 111
info@smadico.com

Copyright by S+Medico 2016. All rights reserved.